Η συνεταιριστική πλατφόρμα UP & GO, NEW YORK, USA

Η συνεταιριστική πλατφόρμα UP & GO, NEW YORK, USA

Η συνεταιριστική πλατφόρμα UP & GO, NEW YORK, USA

A COOPERATIVE STORY N° 8 UP & GO, NEW YORK, USA
Aroundtheworld.coop is a project dreamt and developed by Andrea and Sara, a married couple who decided to put together their passions and skills and embark on a thrilling experience of a lifetime: travelling around the world for one year, documenting different sorts of #cooperatives on all the continents.

The eight #cooperative that we documented is the Up&Go #platformcoop located in #NewYork, #USA. Up & Go is a cooperatively-owned digital GIG platform. The objective of platform cooperatives is to bring together the cooperative business model to the #digitaleconomy. In fact, workers’ members are also owners of the platform cooperative allowing them to become true entrepreneurs.

� SUBSCRIBE TO OUR YOUTUBE CHANNEL AND CLICK THE BELL ICON TO GET NEW VIDEO UPDATES �

For more information, visit our website:
aroundtheworld.coop

Follow us on:
Facebook: facebook.com/aroundtheworldcoop/
Twitter: twitter.com/Aroundcoop
Instagram: instagram.com/aroundthewo

� All our other coop stories:
1) Italy: youtu.be/WLkzBjcGsew
2) Rwanda: youtu.be/19pIjyWrg4k
3) Morocco: youtu.be/lKYbUTqorQ4
4) Nepal: youtu.be/bXxKAGKlzcQ
5) Malesia: youtu.be/ISdQsslaOjQ
6) Australia: youtu.be/AUDXnbZ-exc
7) California: youtu.be/Yjb4vTz6y5o
8) Costa Rica: youtu.be/iWMdR9Qwpzw
9) Brazil: youtu.be/-j_2PZqGO20
10) Argentina: youtu.be/KQs5qKr4tiA
11) Uruguay: youtu.be/VxPNKKqKWcE

� All our other coop stories SUB ITA:
1) Italy: youtu.be/WLkzBjcGsew
2) Marocco: youtu.be/dpy-caHRq5E
3) Rwanda: youtu.be/LX3SgvlEhS0
4) Nepal: youtu.be/4-V82TXPcqw
5) Malesia: youtu.be/kUU9Le6wov0
6) Australia: youtu.be/e5KTv7NrQQI
7) California: youtu.be/jyEnSpHZMxM
8) New York: youtu.be/PH6qmZrlblA
9) Brasile: youtu.be/f6M-30qhjjk