Αναλυτική παρουσίαση των συνεταιριστικών επιχειρήσεων του Ομίλου Mondragon.