Ιστορία του Συνεταιριστικού Κινήματος στην χώρα των Βάσκων της Ισπανίας

Ιστορία του Συνεταιριστικού Κινήματος στην χώρα των Βάσκων της Ισπανίας

Ιστορία του Συνεταιριστικού Κινήματος στην χώρα των Βάσκων της Ισπανίας με αναφορές στο διεθνή συνεταιριστικό κίνημα και σύντομη περιγραφή των αξιών και των αρχών του.

Παραγωγή του Συνεταιριστικού Ομίλου Mondragon. Προσαρμογή υπότιτλων από το Δίκτυο ΚΑΠΑ