Σύγχρονες μορφές συνεταιρισμών και άλλων μορφών ΚΑΛΟ Ριζόπουλος

Σύγχρονες μορφές συνεταιρισμών και άλλων μορφών ΚΑΛΟ Ριζόπουλος

Σύγχρονες μορφές συνεταιρισμών και άλλων μορφών ΚΑΛΟ Ριζόπουλος

Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ) https://www.kanep-gsee.gr

 1. Συνεταιρισμοί εργαζόμενων μετόχων
  Συνεταιρισμοί χρηστών και συνεταιρισμοί κοινού ενδιαφέροντος
  3. Συνεταιρισμοί μικροεπιχειρηματικής αλληλοβοήθειας
  4. Τοπικά συστήματα συναλλαγών με την δημιουργία εναλλακτικού χρήματος
  5. Αλληλέγγυα κεφάλαια
  6. αυτοδιαχειριζόμενες επιχειρήσεις – Ισότιμο εμπόριο