Σύγχρονες μορφές συνεταιρισμών Καναδάς Ριζόπουλος

Σύγχρονες μορφές συνεταιρισμών Καναδάς Ριζόπουλος

Σύγχρονες μορφές συνεταιρισμών Καναδάς Ριζόπουλος

Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ) https://www.kanep-gsee.gr

 1. Η εμπειρία του Κεμπέκ
  2. Κοινωνικές χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις
  3. Ταμείο Αλληλέγγυας Οικονομίας
  4. Ταμείο Συνταξιοδότησης
  5. Fondaction: Το Αποθεματικό Ταμείο Ανάπτυξης της Συνομοσπονδίας των Εθνικών Συνδικάτων για την Συνεργασία και την Απασχόληση
  6. Άλλοι οργανισμοί