2η παρουσίαση του Δικτύου Κ.Α.Π.Α. στο 5 +, ΕΤ3 20-2-2012

2η παρουσίαση του Δικτύου Κ.Α.Π.Α. στο 5 +, ΕΤ3 20-2-2012

2η παρουσίαση του Δικτύου Κ.Α.Π.Α. στο 5 +, ΕΤ3 20-2-2012