Βουλγαρικό Συνεταιριστικό Κίνημα

Βουλγαρικό Συνεταιριστικό Κίνημα

Παρουσίαση του Βουλγαρικού Συνεταιριστικού Κινήματος το οποίο έχει ως ραχοκοκαλιά τους συνεταιρισμούς καταναλωτών