Νέα Έκθεση του Γενικού Γραμματέα του Ο.Η.Ε. “Οι συνεταιρισμοί στην κοινωνική ανάπτυξη”

Νέα Έκθεση του Γενικού Γραμματέα του Ο.Η.Ε. “Οι συνεταιρισμοί στην κοινωνική ανάπτυξη”

 

Νέα Έκθεση του Γενικού Γραμματέα του Ο.Η.Ε. “Οι συνεταιρισμοί στην κοινωνική ανάπτυξη
Ελληνική Έκδοση
New Report of the UN Secretary General “Cooperatives in social development
Αγγλική Πρωτότυπη Έκδοση