Νέα Έκθεση του Γενικού Γραμματέα του Ο.Η.Ε. “Οι συνεταιρισμοί στην κοινωνική ανάπτυξη”