Ο Αντιπρόεδρος Tajani υποστηρίζει τον οδικό χάρτη για τους συνεταιρισμούς στην Ευρώπη

Ο Αντιπρόεδρος Tajani υποστηρίζει τον οδικό χάρτη για τους συνεταιρισμούς στην Ευρώπη
Ο Αντιπρόεδρος Tajani υποστηρίζει τον οδικό χάρτη για τους συνεταιρισμούς στην Ευρώπη

Την Τετάρτη 10 Ιουλίου του 2013 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση της μόνιμης ομάδας εργασίας για τους συνεταιρισμούς που έχει συσταθεί από τους Συνεταιρισμούς Ευρώπης και την Ευρωπής Επιτροπής υπό τον αντιπρόεδρο της κ. Antonio Tajani.

Ενα από τα θέματα που συζητήθηκαν είναι η ανάγκη να συμπεριληφθεί το μοντέλο συνεταιριστικής επιχείρησης στα σχολικά προγράμματα.