Διάσκεψη για το Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών στην Κύπρο

Διάσκεψη για το Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών στην Κύπρο

28-29 Σεπτεμβρίου 2012. Τα Συνεταιριστικά Κινήματα από όλη την Ευρώπη συναντήθηκαν στην Διάσκεψη για το Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών στην Κύπρο. Η Διάσκεψη πραγματοποιήθηκε υπό την Αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Cooperatives Europe. Συμμετείχαν επίσης αρμόδιες κυβερνητικές αντιπροσωπίες για τα συνεταιριστικά θέματα

Από την Ελλάδα παραβρέθηκε το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. για την προώθηση του Διεθνούς Συνεταιριστικού Κοινωνικοοικονομικού Μοντέλου στην Ελλάδα σε συνεργασία με τους Cooperative Europe

Η φιλοξενία του Συνεργατικού Κυπριακού Κινήματος ήταν θαυμάσια και η βοήθεια του Ευρωπαϊκού Συνεταιριστικού Κινήματος ανεκτίμητη.