Πρόγραμμα Εντατικής Μελέτης (ISP) για τους συνεταιρισμούς από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πρόγραμμα Εντατικής Μελέτης (ISP) για τους συνεταιρισμούς από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων πραγματοποίησε από τις 21 έως τις 25 Οκτωβρίου 2019 το Πρόγραμμα Εντατικής Μελέτης (ISP) για τους συνεταιρισμούς στα πλαίσια του έργου με τίτλο Coop4Edu Erasmus +

Το έργο με τίτλο Coop4Edu, επιδιώκει να συμβάλει στην καινοτομία και την δημιουργικότητα, να αναπτύξει, να εφαρμόσει και να δοκιμάσει την αποτελεσματικότητα των προσεγγίσεων για την προώθηση της δημιουργικότητας, της επιχειρηματικής σκέψης και των δεξιοτήτων στα πλαίσια του συνεταιριστικού μοντέλου.

Επιπλέον, οι στόχοι του Coop4EDU καλύπτουν μια άλλη οριζόντια / τομεακή προτεραιότητα η οποία υποστηρίζει αποτελεσματικά και αποδοτικά συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε επίπεδο φοιτητών και εκπαιδευτικών για την συνεταιριστική εκπαίδευση.

Στο πλαίσιο αυτό, η κοινοπραξία του έργου ενώνει τις δυνάμεις Πανεπιστημίων και συνεταιρισμών.

Συμμετέχουν

Πανεπιστήμια:

– Πανεπιστήμιο Alcala (UAH, Ισπανία),

– Καθολικό Πανεπιστήμιο του Leuven (KU, Βέλγιο),

– Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Ιωαννίνων, Ελλάδα),

Συνεταιρισμοί:

– Coopetic (Γαλλία),

Σημαντικές οργανώσεις ομπρέλας αφιερωμένες στην προώθηση συνεταιριστικών αξιών:

– Συνεταιρισμοί Ευρώπη (Βέλγιο),

– Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο (EUF, Λουξεμβούργο),

– Συνεταιριστικό Κολλέγιο (Ηνωμένο Βασίλειο)

Μέσω καινοτόμων και δημιουργικών αποτελεσμάτων κυρίως μέσω ηλεκτρονικών εργαλείων, όπως μια ηλεκτρονική πλατφόρμα γνώσης, το Coop4EDU στοχεύει σε έναν διττό στόχο:

  1. i. Tην δημιουργία μιας ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης για να διασφαλιστεί ότι το έργο θα αναπτυχθεί με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο μέσω της δημιουργίας ποιοτικών πόρων για τα Πανεπιστήμια και τις συνεταιριστικές ενώσεις, και
  2. Την συνεργασία σε τοπικό επίπεδο μεταξύ Πανεπιστημίων και συνεταιρισμών για την ενίσχυση ενός συνεταιριστικού περιβάλλοντος στα Πανεπιστήμια και στην απασχόληση σε περιφερειακό επίπεδο.

Ιστοσελίδα παρουσίασης του έργου Coop4Edu  

Πληροφορίες για την Ημερίδα

Το Δίκτυο ΚΑΠΑ συμμετείχε στο Στρογγυλό τραπέζι τις 22 Νοεμβρίου με θέμα:  «Τάσεις και προοπτικές για τη συνεταιριστική επιχειρηματικότητα» και παρουσίασε ως πρόταση την ίδρυση καταναλωτικού συνεταιρισμού εντός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων η οποία θα βοηθούσε στην εξασφάλιση ποιοτικών και φτηνότερων τροφίμων για τα μέλη και φοιτητές του πανεπιστημίου καθώς και την ενίσχυση ενός ταμείου για την κατασκευή νέων φοιτητικών κατοικιών.

Παρουσίαση του Δικτύου Κ.Α.Π.Α.