Νέος Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών (ICBA)

Νέος Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών (ICBA)

12-10-2019 Kigali,Rwanda
Ο κ. Bhima Subrahmanyam, Διευθύνων Σύμβουλος Εθνική Ομοσπονδία Συνεταιριστικών Τραπεζών (NAFSCOB) της Ινδίας, εκλέχθηκε νέος Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών (ICBA)

Δυο μήνες πριν, τις 21-24 Αυγούστου είχαμε την τιμή να συναντηθούμε στην Αθήνα, σε ένα κοινό Σεμινάριο με θέμα «Fraud monitoring system in financial cooperatives, as part of supervision and regulation- Σύστημα παρακολούθησης της απάτης στους οικονομικούς συνεταιρισμούς, ως τμήμα της εποπτείας και των ρυθμίσεων».

Το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. εύχεται κάθε επιτυχία στην νέα του δραστηριότητα.