15 Ιουλίου -13 Αυγούστου 2017 Εκπαίδευση στο Συνεταιρισμό Εργαζομένων Unicorn (UK)

15 Ιουλίου -13 Αυγούστου 2017 Εκπαίδευση στο Συνεταιρισμό Εργαζομένων Unicorn (UK)

15 Ιουλίου-13 Αυγούστου 2017 Εκπαίδευση στο Συνεταιρισμό Εργαζομένων Unicorn (UK)

Με την διαμεσολάβηση των Cooperatives Europe μέλος του Δικτύου Κ.Α.Π.Α. εργάστηκε για ένα μήνα στον παντοπωλείο Unicorn στο Manchester του UK, ένα πετυχημένο συνεταιρισμό εργαζομένων ο οποίος δίνει εργασία στα 60 μέλη του και σε τουλάχιστον 10 μη μέλη δόκιμους εργαζόμενους.

Θαυμάσαμε και διδαχτήκαμε την λειτουργία ενός πραγματικού συνεταιρισμού.

Ευχαριστούμε πολύ τους συνεργατιστές τους Unicon.
Περισσότερες πληροφορίες για το Unicor εδώ και στην Wikipedia Αξίζει η εις βάθος μελέτη αυτού του συνεταιριστικού μοντέλου

Στο μουσείο των “Σκαπανέων” της συνεταιριστικής ιδέας στο Rochdale. Τα ιδρυτικά μέλη του πρωτοπόρου αυτού συνεταιρισμού, που ιδρύθηκε το 1844, έθεσαν τις βάσεις του συνεταιριστικού κινήματος καθώς διαμόρφωσαν τις βασικές συνεταιριστικές αρχές που είναι σε ισχύ, με μικρές τροποποιήσεις, μέχρι και σήμερα!