25-27 Νοεμβρίου 2016 3ο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

25-27 Νοεμβρίου 2016 3ο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

3ο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 25-27 Νοεμβρίου 2016.

Πάνελ με θέμα “Εξελίξεις και προοπτικές για την Κοινωνική Οικονομία υπό των πρίσμα φορέων της κοινωνικής οικονομίας” (25.11.2016).

Εισηγητές: Ελένη Παπαθεοδοσίου (Πρόεδρος Δικτύου ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Κεντρικής Μακεδονίας), Παναγιώτης Τουρναβίτης (Γενικός Διευθυντής, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας), Δημήτρης Κοκκινάκης (Impact Hub Athens), Κώστας Νικολάου (Βίος Coop), Σωτήριος Κουπίδης (Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης), Λουκάς Μπρέχας (Δίκτυο ΚΑΠΑ).
Συντονισμός: Όλγα Θεοδωρικάκου (ΚΛΙΜΑΚΑ), Βασίλης Μπέλλης (Δ/ντής Αναπτυξιακής Καρδίτσας ΑΝΚΑ)