Συνεταιριστικές εκδόσεις #5

Τεκμηρίωση της Επιτροπής Συνεταιριστικής Νομοθεσίας της ICA (ICA)

Τεκμηρίωση της Επιτροπής Συνεταιριστικής Νομοθεσίας της ICA Αγγλική έκδοση

Τεκμηρίωση της Επιτροπής Συνεταιριστικής Νομοθεσίας της ICA Ελληνική έκδοση


Conceptual Framework for the Purpose of Measurement of Cooperatives and its Operationalization (ILO)

Conceptual Framework for the Purpose of Measurement of Cooperatives and its Operationalization

Εκπαιδευτικό Υλικό και Tεχνικές για την Συνεταιριστική Διαχείριση

Εκπαιδευτικό Υλικό και Tεχνικές για την Συνεταιριστική Διαχείριση (MATCOM έτη 1978-1993) της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) για καταναλωτικούς, αγροτικούς, πιστωτικούς, εργαζομένων συνεταιρισμούς και τον εξωτερικό συνεταιριστικό έλεγχο

Συνεταιρισμοί: Η δύναμη δράσης για τους βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους των Ηνωμένων Εθνών

Συνεταιρισμοί: Η δύναμη δράσης για τους βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους των Ηνωμένων Εθνών

KΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (SAOS)

SAOS, Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Συνεταιρισμών Εργαζομένων

KΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (SAOS)

SAOS, Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Καταναλωτικών Συνεταιρισμών

KΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (SAOS)

SAOS, Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Αγροτικών Συνεταιρισμών

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΑΡΧΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (PECOL)

Αγγλική έκδοση του Προσχεδίου Αρχών Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Νομοθεσίας (PECOL) της Ομάδας Μελέτης για την Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Νομοθεσία (SGECOL). Το PECOL αποτελεί τις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συνεταιριστικού Κινήματος και για μια εθνική συνεταιριστική νομοθεσία η οποία να είναι σύμφωνη με τις Διεθνείς Συνεταιριστικές Αρχές

Ελληνική μετάφραση του Προσχεδίου Αρχών Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Νομοθεσίας (PECOL)


ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Συνοπτική παρουσίαση υποστηρικτικού υλικού για την συνεταιριστική νομοθεσία

H Δύναμη του Συνεργατισμού – Cooperatives Europe

H Δύναμη του Συνεργατισμού – Cooperatives Europe

Διερεύνηση της Συνεταιριστικής Οικονομίας – World Cooperative Monitor

Διερεύνηση της Συνεταιριστικής Οικονομίας – World Cooperative Monitor

Το Παγκόσμιο Συνεταιριστικό Παρατηρητήριο 2016 είναι η πέμπτη έκδοση της ετήσιας έκθεσης της έρευνας που διεξάγεται από τη Διεθνή Συνεταιριστική Συμμαχία (τη Συμμαχία) με την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Έρευνας για τις Συνεταιριστικές και Κοινωνικές Επιχειρήσεις (Euricse). Η έρευνα, που θεωρείται ευρέως ως η κύρια πηγή για τις παγκόσμιες στατιστικές σχετικά με τις οικονομικές διαστάσεις της συνεταιριστικής κίνησης, περιλαμβάνει ένα νέο χαρακτηριστικό το 2016: μια ανάλυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης των Κορυφαίων 300 συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Επίσης, περιλαμβάνεται στη φετινή έκδοση ένα ειδικό τμήμα που εστιάζει στους συνεταιρισμoύς καταναλωτών στον τομέα του χονδρικού και λιανικού εμπορίου.