Συνεταιριστικές εκδόσεις #7

Manifesto of Cooperatives Active in Industry and Services for the 2014 European Parliament Elections

Manifesto of Cooperatives Active in Industry and Services for the 2014 European Parliament Elections (CICOPA Europe)

A REScoop manifesto: REScoop policy priorities for the European Parliament elections 2014

A REScoop manifesto: REScoop policy priorities for the European Parliament elections 2014

Ένα συνεταιριστικό μανιφέστο: Οι προτεραιότητες της Συνεταιριστικής Πολιτικής για τις Ευρωεκλογές του 2014

Ένα συνεταιριστικό μανιφέστο: Οι προτεραιότητες της Συνεταιριστικής Πολιτικής για τις Ευρωεκλογές του 2014

Οι Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις επιτυγχάνουν βιώσιμη ανάπτυξη για όλους

Οι Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις επιτυγχάνουν βιώσιμη ανάπτυξη για όλους (ΙCA)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ EROSKI (2006)

Το Καταστατικό του Συνεταιρισμού Εργαζομένων-Καταναλωτών EROSKI (10 Ιουνίου 2006)

Οι καταναλωτές έχουν δικαιώματα στην κοινή διοίκηση και εκπτώσεων και όχι χρηματικών επιστροφών. Δεν είναι ένας συμβατικός καταναλωτικός συνεταιρισμός, περιέχει πολλές ενδιαφέρουσες διατάξεις για την ίδρυση ενός συνεταιρισμού εργαζομένων.

Πολλές από τις διατάξεις του δεν ισχύουν στην ελληνική νομοθεσία. Σύντομα θα προστεθεί στην ελληνική μετάφρασή του, εισαγωγή για το πως εφαρμόζονται οι συνεταιριστικές αρχές σε αυτό, και προτάσεις για την επιλεκτική εισαγωγή διατάξεών του σε ένα ελληνικό καταστατικό, προσφέροντας μεγαλύτερη οικονομική συμμετοχή των καταναλωτών μελών.


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ EROSKI (ελληνική μετάφραση)

Το Καταστατικό του Συνεταιρισμού Εργαζομένων-Καταναλωτών EROSKI (ελληνική μετάφραση)

Οι καταναλωτές έχουν δικαιώματα στην κοινή διοίκηση και εκπτώσεων και όχι χρηματικών επιστροφών. Δεν είναι ένας συμβατικός καταναλωτικός συνεταιρισμός, περιέχει πολλές ενδιαφέρουσες διατάξεις για την ίδρυση ενός συνεταιρισμού εργαζομένων.


ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ – Ενδεικτική νομοθεσία για την φορολόγηση των συνεταιρισμών στην Ευρώπη

Φορολογία – Ενδεικτική νομοθεσία για την φορολόγηση των συνεταιριστικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ

Πρόταση των Συνεταιρισμών Ευρώπης (Cooperatives Europe) για την φορολόγηση των συνεταιρισμών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο

Ανεπίσημη ελληνική μετάφραση της πρότασης


Καταναλωτικοί Συνεταιρισμοί – Θέματα Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης

Καταναλωτικοί Συνεταιρισμοί – Θέματα Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης
Βήματα ίδρυσης ενός καταναλωτικού συνεταιρισμού

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Σύγκριση της συνεταιριστικής νομοθεσίας στην Ελλάδα με την Ισπανία

Λίστα θεμάτων της Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης του Συνεταιριστικού Ομίλoυ Mondragon

Λίστα θεμάτων της Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης του Συνεταιριστικού Ομίλoυ Mondragon. (Ελληνικά)