Συνεταιριστικές εκδόσεις #6

Ο Γρίφος του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου

Ο Γρίφος του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας (ICA)

Ελληνική Μετάφραση


The Capital Conundrum for Co-operatives (ICA)

The Capital Conundrum for Co-operatives (ICA)

 


ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥΣ

Το πρώτο παγκόσμιο υπόδειγμα για τους συνεταιρισμούς και την προώθησή τους

Co-operating to beat the recession

Financial Times: Συνεταιριζόμενοι για να νικήσουμε την ύφεση

Συνεντεύξεις μελών του Δικτύου ΚΑΠΑ και του Προέδρου του κτηνοτροφικού συνεταιρισμού Θες Γάλα κ. Αθανάσιου Βακάλη


EΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Οι Ερμηνευτικές Οδηγίες των Συνεταιριστικών Αρχών της ICA Ελληνική έκδοση

Οι Ερμηνευτικές Οδηγίες των Συνεταιριστικών Αρχών όπως αυτές διαμορφώθηκαν στην τελευταία παγκόσμια Γενική Συνέλευση της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας (ICA).


ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μια πρόταση νόμου προς το Υπουργείο Οικονομικών του 2011 για την ενιαία συνεταιριστική νομοθεσία που χάθηκε στον χρόνο…

Βασίζεται στην Βάσκικη συνεταιριστική νομοθεσία στην οποία όλες οι εκδόσεις της ICA αναφέρονται στο συνεταιριστικό διοικητικό και οικονομικό μοντέλο της ως αναπτυξιακή πρόταση για το μέλλον των συνεταιρισμών.


ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Κατευθυντήριες Γραμμές για την Συνεταιριστική Νομοθεσία, 3η έκδοση (ILO) – ελληνική μετάφραση

 


Guidelines for Cooperative Legislation (ILO)

Guidelines for Cooperative Legislation (ILO), 3rd edition

 


ΣΗΜΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σημεία εφαρμογής Διεθνών Συνεταιριστικών Αρχών σε ένα καταστατικό σύμφωνα με αυτές

Η Συνεταιριστική Δεκαετία – Περίληψη

Η Συνεταιριστική Δεκαετία – Περίληψη

Blueprint for a Co-operative Decade (ICA)

Blueprint for a Co-operative Decade (ICA)

The Co-operative Decade – Executive Summary

The Co-operative Decade – Executive Summary