Συνεταιριστικές εκδόσεις #3

Job preservation through worker cooperatives: An overview of international experiences and strategies

Job preservation through worker cooperatives: An overview of international experiences and strategies

Cooperatives as Builders of Sustainable Development

Cooperatives as Builders of Sustainable Development

Applied to industrial, artisanal and service producers’ cooperatives


Σχέδιο για μια Συνεταιριστική Δεκαετία – Διεθνής Συνεταιριστική Συμμαχία (ICA)

Σχέδιο για μια Συνεταιριστική Δεκαετία – Διεθνής Συνεταιριστική Συμμαχία (ICA)

Cooperatives and the Sustainable Development Goals

Cooperatives and the Sustainable Development Goals

A Contribution to the Post-2015 Development Debate
A Policy Brief


Ένα Συνεταιριστικό Μανιφέστο – Cooperatives Europe

Ένα Συνεταιριστικό Μανιφέστο – Cooperatives Europe

Cooperatives Europe – Συνεισφορά στη διαβούλευση της Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 107(1) της TFEU

Cooperatives Europe – Συνεισφορά στη διαβούλευση της Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 107(1) της TFEU

Συνεταιρισμοί & κοινωνική οικονομία για την Ελλάδα

Συνεταιρισμοί & κοινωνική οικονομία για την Ελλάδα

Τρόποι προώθησης της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα μέσω εργατικών συνεταιρισμών, κοινωνικών συνεταιρισμών και συνεταιρισμών βιοτεχνών & μικρομεσαίων επιχειρήσεων


ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Αγγλική έκδοση Κατευθυντηρίων Γραμμών για τις Συνεταιριστικές Αρχές
Ελληνική έκδοση των Κατευθυντήριων Γραμμών για τις Συνεταιριστικές ΑρχέςΤο παρών κείμενο για την 3η,5η και 7η Συνεταιριστική Αρχή αποτελεί ένα πολύτιμο βοήθημα ερμηνείας το οποίο μπορεί να αποτελέσει ένα συνοπτικό εγχειρίδιο για την κατανόηση των συνεταιριστικών αρχών ως μέρος της συνεταιριστικής εκπαίδευσης και να δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές για την ενσωμάτωση των συνεταιριστικών αρχών στην ελληνική συνεταιριστική νομοθεσία.

Revision of Co-op Principles and the Role of Co-operatives in the 21st Century

Revision of Co-op Principles and the Role of Co-operatives in the 21st Century

Cooperative Growth for the 21st Century

Cooperative Growth for the 21st Century