Παρουσίαση για τους συνεταιρισμούς στο ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ

Παρουσίαση για τους συνεταιρισμούς στο ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ

Η ανθεκτικότητα των Συνεταιρισμών στην Κρίση-περιγραφή-πρακτικές εφαρμογές