Η Διάρθρωση της Αγροτικής Οικονομίας και των Θαλάσσιων Μεταφορών πριν και μετά την επανάσταση του ’21

Η Διάρθρωση της Αγροτικής Οικονομίας και των Θαλάσσιων Μεταφορών πριν και μετά την επανάσταση του ’21

 

Η Διάρθρωση της Αγροτικής Οικονομίας και των Θαλάσσιων Μεταφορών πριν και μετά την επανάσταση του ’21.

Ένα βιβλίο σημείο αναφοράς για τους νεώτερους μελετητές για το κοινοτικό και συνεταιριστικό μοντέλο πριν το 1821

Παπαγαρυφάλλου