Καταναλωτικοί Συνεταιρισμοί – Μια λύση στην κρίση I

Καταναλωτικοί Συνεταιρισμοί – Μια λύση στην κρίση I

7-2-2013. Καταναλωτικοί Συνεταιρισμοί – Μια λύση στην κρίση I

Ομιλία εκπροσώπου του Δικτύου Κ.Α.Π.Α. για την προώθηση του Συνεταιριστικού Μοντέλου.

Aνάρτηση από το Δίκτυο ΚΑΠΑ στο Vimeo