Πρότασης συμπληρωματικού νομίσματος ανοιχτής εναλλακτικής οικονομίας