Εγχειρίδια συνεταιριστικής εκπαίδευσης #2

Εισαγωγή στην Κοινωνική και Συνεργατική Οικονομία: Παραδείγματα & καλές πρακτικές από όλο τον Κόσμο

Εγχειρίδιο Συνεργατικού Εργαστηρίου
Εισαγωγή στην Κοινωνική και Συνεργατική Οικονομία
Παραδείγματα & καλές πρακτικές από όλο τον Κόσμο
1ος κύκλος σημειώσεων ver.1 Μάιος 2013

Ιδρύοντας έναν συνεταιρισμό #1: Εισαγωγή

Σειρά Εγχειριδίων Συνεργατικού Εργαστηρίου Ιδρύοντας έναν συνεταιρισμό

1 Εισαγωγή – Βήματα Εκκίνησης


Ιδρύοντας έναν συνεταιρισμό #2: Θεωρητικές Σημειώσεις

Σειρά Εγχειριδίων Συνεργατικού Εργαστηρίου Ιδρύοντας έναν συνεταιρισμό

2 Θεωρητικές Σημειώσεις


Ιδρύοντας έναν συνεταιρισμό #3: Συνεταιρισμός ως Επιχείρηση

Σειρά Εγχειριδίων Συνεργατικού Εργαστηρίου Ιδρύοντας έναν συνεταιρισμό

3 Εργαλειοθήκη Ο Συνεταιρισμός ως Επιχείρηση

 


Ιδρύοντας έναν συνεταιρισμό #4α: Συνεταιρισμός ως Οργάνωση

Σειρά Εγχειριδίων Συνεργατικού Εργαστηρίου Ιδρύοντας έναν συνεταιρισμό

4α Εργαλειοθήκη Ο Συνεταιρισμός ως Οργάνωση (Κοιν.Σ.ΕΠ)


Ιδρύοντας έναν συνεταιρισμό #4β: Συνεταιρισμός ως Οργάνωση

Σειρά Εγχειριδίων Συνεργατικού Εργαστηρίου Ιδρύοντας έναν συνεταιρισμό

4β Εργαλειοθήκη Ο Συνεταιρισμός ως Οργάνωση (καταστατικό Eroski Εργαζομένων – Καταναλωτών)


Ιδρύοντας έναν συνεταιρισμό #4γ: Συνεταιρισμός ως Οργάνωση

Σειρά Εγχειριδίων Συνεργατικού Εργαστηρίου Ιδρύοντας έναν συνεταιρισμό

4γ Εργαλειοθήκη Ο Συνεταιρισμός ως Οργάνωση (καταστατικό Αγροτικού Συνεταιρισμού)


Ιδρύοντας έναν συνεταιρισμό #5: Μετά την Εκκίνηση

Σειρά Εγχειριδίων Συνεργατικού Εργαστηρίου Ιδρύοντας έναν συνεταιρισμό

5 Μετά την Εκκίνηση του συνεταιρισμού