Καταναλωτικοί συνεταιρισμοί

Καταναλωτικοί Συνεταιρισμοί – Θέματα Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης

Καταναλωτικοί Συνεταιρισμοί – Θέματα Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης
Βήματα ίδρυσης ενός καταναλωτικού συνεταιρισμού

Πρόταση του Δίκτυου ΚΑΠΑ για την δημιουργία καταναλωτικών συνεταιρισμών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με κοινωφελείς δραστηριότητες

Πρόταση για την δημιουργία καταναλωτικών συνεταιρισμών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με κοινωφελείς δραστηριότητες, για την αναβίωση του θεσμού των συνεταιρισμών στον τόπο μας

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ EROSKI (2006)

Το Καταστατικό του Συνεταιρισμού Εργαζομένων-Καταναλωτών EROSKI (10 Ιουνίου 2006)

Οι καταναλωτές έχουν δικαιώματα στην κοινή διοίκηση και εκπτώσεων και όχι χρηματικών επιστροφών. Δεν είναι ένας συμβατικός καταναλωτικός συνεταιρισμός, περιέχει πολλές ενδιαφέρουσες διατάξεις για την ίδρυση ενός συνεταιρισμού εργαζομένων.

Πολλές από τις διατάξεις του δεν ισχύουν στην ελληνική νομοθεσία. Σύντομα θα προστεθεί στην ελληνική μετάφρασή του, εισαγωγή για το πως εφαρμόζονται οι συνεταιριστικές αρχές σε αυτό, και προτάσεις για την επιλεκτική εισαγωγή διατάξεών του σε ένα ελληνικό καταστατικό, προσφέροντας μεγαλύτερη οικονομική συμμετοχή των καταναλωτών μελών.


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ EROSKI (ελληνική μετάφραση)

Το Καταστατικό του Συνεταιρισμού Εργαζομένων-Καταναλωτών EROSKI (ελληνική μετάφραση)

Οι καταναλωτές έχουν δικαιώματα στην κοινή διοίκηση και εκπτώσεων και όχι χρηματικών επιστροφών. Δεν είναι ένας συμβατικός καταναλωτικός συνεταιρισμός, περιέχει πολλές ενδιαφέρουσες διατάξεις για την ίδρυση ενός συνεταιρισμού εργαζομένων.


EuroCoop

EuroCoop
Η Οργάνωση των Καταναλωτικών Συνεταιρισμών Ευρώπης με 29.000.000 μέλη

E&S: Καταναλωτικοί Συνεταιρισμοί στην Κύπρο

E&S
Kαταναλωτικοί Συνεταιρισμοί στην Κύπρο

EROSKI: Καταναλωτικοί Συνεταιρισμοί στην Ισπανία

EROSKI Kαταναλωτικοί Συνεταιρισμοί στην ΙσπανίαVideo: On line παραγγελίες και παράδοση στο σπίτι

40 χρόνια Eroski, 40% έκπτωση για τα μέλη του

Εκπτώσεις για τα μέλη των Eroski


e-coop: Καταναλωτικοί Συνεταιρισμοί στην Ιταλία

e-coop
Kαταναλωτικoί Συνεταιρισμοί στην Ιταλία

Συγκριτικοί πίνακες χαρακτηριστικών τιμών από καταναλωτικούς συνεταιρισμούς στην Ιταλία

Συγκριτικοί πίνακες χαρακτηριστικών τιμών από καταναλωτικούς συνεταιρισμούς στην Ιταλία. Tελικό όφελος 30% φθηνότερα

coopVoce: Kαταναλωτικός Συνεταιρισμός κινητής τηλεφωνίας στην Ιταλία

coopVoce
Kαταναλωτικός Συνεταιρισμός κινητής τηλεφωνίας στην Ιταλία

thePhoneCoop: Kαταναλωτικός Συνεταιρισμός κινητής τηλεφωνίας στην Μ. Βρετανία

thePhoneCoop
Kαταναλωτικός Συνεταιρισμός κινητής τηλεφωνίας στην Μ. Βρετανία

Migros-Le Shop: On Line παραγγελίες στην Ελβετία

Migros-Le Shop
On Line παραγγελίες στην Ελβετία