100 Χρόνια Κυπριακού Συνεταιριστικού Κινήματος

100 Χρόνια Κυπριακού Συνεταιριστικού Κινήματος

Μια παρουσίαση των 100 χρόνων του Συνεταιριστικού (Συνεργατικού) Κινήματος στην Κύπρο από την Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Κύπρου