Το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. συμμετείχε σε εργαστήρια των Cooperatives Europe