3.3 Επιλογή Οικονομικής Δραστηριότητας

3.3 Επιλογή Οικονομικής Δραστηριότητας

Εκπαιδευτική Πλατφόρμα ΚΑΛΟ https://kalomathe.gr/
Η παρούσα διάλεξη «Επιλογή Πεδίου Οικονομικής Δραστηριότητας» αποτελεί το τρίτο μάθημα της θεματικής ενότητας «Επιλογή Οικονομικής Δραστηριότητας». Προετοιμάστηκε και παρουσιάστηκε από το Βασίλη Μπέλλη, Γενικό Διευθυντή της Αναπτυξιακής Καρδίτσας & μέλος της Συντονιστικής Ομάδας της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας ΚΑΛΟ.
Σκηνοθεσία-μοντάζ: Αστέριος Γούσιος για λογαριασμό της AddArt
Μουσική: David Mc Leod, Easy Lemon, https://incompetech.com/music/royalty-free/faq.html
Κατηγορία
Εκπαίδευση
Άδεια
Άδεια αναφοράς προέλευσης Creative Commons (επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση)