40 Χρόνια Ιστορίας της CECOP

40 Χρόνια Ιστορίας της CECOP

CECOP η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνεταιρισμών Βιομηχανίας και Υπηρεσιών
cecop.coop/aboutCecop

Το 1979 γεννιέται το CECOP.

Σε μια ακόμη νέα Ευρωπαϊκή Ένωση που πλήττεται από την οικονομική κρίση, συνεταιριστές από όλη την Ευρώπη βρίσκονται μαζί.

Με γνώμονα την αφοσίωση και τη διεθνή κουλτούρα αποφασίζουν να σπάσουν με την απομόνωση που χαρακτηρίζει τις εθνικές συνεταιριστικές οργανώσεις εργαζομένων και δημιουργούν την CECOP.

Υποστηρίζεται από ένα αφοσιωμένο νεανικό προσωπικό που εργάζεται σε μία έντυπη έκδοση της CECOP πέρνα τα πρώτα της χρόνια δημιουργώντας ένα δίκτυο.

Στα μέσα της δεκαετίας του ’80, η CECOP επικεντρώθηκε στο να καταστήσει πιο ορατή με τη εκπροσώπηση των συνεταιρισμών εργαζομένων ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και στην ευαισθητοποίηση των μελών του για τη θέση τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Λίγο μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου τα πρώτα μέλη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης εντάχθηκαν στο CECOP.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1990 σημειώθηκαν δύο σημαντικές μετασχηματισμοί:

Το καταστατικό της CECOP άλλαξε ώστε να αντικατοπτρίζει ένα μεγαλύτερο γεωγραφικό πεδίο και να συμπεριλάβει τις κοινωνικές επιχειρήσεις και τις συμμετοχικές επιχειρήσεις.

Η αποστολή της CECOP επεκτάθηκε επίσης σε επιστημονικές και παιδαγωγικές δραστηριότητες.
Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, προστέθηκε ένας νέος στόχος: να βοηθήσει την ανάπτυξη του συνεργατισμού.

Αυτή η εποχή χαρακτηρίστηκε από έντονη εργασία σχετικά με την παγκόσμια δήλωση για τους συνεταιρισμούς εργαζομένων μαζί με την CICOPA.

Από το 2010, η CECOP ενίσχυσε τις προσπάθειες υπεράσπισης των μέλη της ασκώντας πίεση στην ΕΕ και με την δημιουργία σχέσεων με άλλους φορείς της ΕΕ.

Από τη δημιουργία της, η CECOP υιοθέτησε μια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω που ενισχύει τις πολιτικές προτεραιότητες των μελών της ενώ αντιστέκεται επίσης στην ατζέντα της ΕΕ.

Είναι ο μοναδικός πρωταγωνιστής με πολύπλευρη ταυτότητα συνδυάζοντας τους διαφορετικούς τομείς και τύπους συνεταιρισμών και αντιπροσωπεύοντας τις φωνές των εργατών και των δημοκρατικών τους επιχειρήσεις.

Η CECOP δημιουργήθηκε με το όνομα Comité Européen des Coopératives de Production.

Η γραμματεία της εγκαταστάθηκε στις Βρυξέλλες.

Αργότερα, το όνομα άλλαξε σε Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία συνεταιρισμών εργαζομένων, κοινωνικών συνεταιρισμών και κοινωνικών και συμμετοχικών επιχειρήσεων.

Τότε η CECOP έγινε η CECOP-CICOPA Europe.

Το 1998, οι συνεταιρισμοί από το δίκτυο CECOP απασχολούσε περίπου 650.000 εργαζόμενους και σήμερα το CECOP αντιπροσωπεύει 40.000 συνεταιρισμούς και 1,3 εκατομμύρια εργαζόμενους.

Τα τελευταία σαράντα χρόνια, η CECOP έχει επίσης:

Συμβάλει στη δημιουργία της ευρωπαϊκή διατομεακής συνεταιριστική οργάνωση Cooperatives Europe.
Στην έρευνα και την καταγραφή των τάσεων στην ανάπτυξη συνεταιρισμών εργαζομένων και κοινωνικών συνεταιρισμών.
Και συγκροτήσει μια γραμματεία, που σήμερα αποτελείται από 6 υπαλλήλους.

Σήμερα, το CECOP έχει μέλη σε όλη την Ευρώπη.

Τα πολιτικά του μηνύματα βασίζονται στον δημοκρατικό έλεγχο των μελών και την γνησιότητα.

Αναγνωρίζεται ως ενδιαφερόμενο μέρος από τα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα.

Προωθεί και υπερασπίζεται την ιδιοκτησία των εργαζομένων και συμβαδίζει με τις νέες τάσεις.

Υπερασπίζεται υπερήφανα τη βιομηχανική της κληρονομιά ενώ αγκαλιάζει αναδυόμενους τομείς.
Καταπολεμά την αδικία, την ανισότητα και τις διακρίσεις.

Προωθεί μια κοινωνική Ευρώπη όπου η οικονομική ανάπτυξη και η κοινωνική πρόοδος μπορούν να συνυπάρχουν.

Σήμερα και αύριο…

Aς συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για περισσότερη δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη.