Μπορούν οι συνεταιριστικές πλατφόρμες να διαταράξουν τα νερά σε ένα καταστρεπτικό σύστημα τροφίμων και να το διορθώσουν;

Μπορούν οι συνεταιριστικές πλατφόρμες να διαταράξουν τα νερά σε ένα καταστρεπτικό σύστημα τροφίμων και να το διορθώσουν;

Μπορούν οι συνεταιριστικές πλατφόρμες να διαταράξουν τα νερά σε ένα καταστρεπτικό σύστημα τροφίμων και να το διορθώσουν;

10 Δεκεμβρίου 2020

Πρωτότυπο άρθρο στα Αγγλικά

Το Shiro έχει προτεραιότητα στα τοπικά δίκτυα της αλυσίδας εφοδιασμού με αποστολή να δημιουργήσει μια ανθηρή επαναγέννηση στα συστήματα τροφίμων. Ένας συνεταιρισμός πλατφόρμας πολλών ενδιαφερομένων – ανοιχτού κώδικα, που ανήκει και διαχειρίζονται όλοι οι δραστήριοι συμμετέχοντες, από τοπικούς καταναλωτές μέχρι περιφερειακούς χονδρεμπόρους.

Το Shiro κινείται πέρα από το φαγητό ως προϊόν προς πώληση και τους  ανθρώπους ως καταναλωτές. Η συμμετοχή στην πλατφόρμα σημαίνει μια ενεργή συμμετοχή των πολιτών στα θέματα των τροφίμων για την υποστήριξη της ανάπτυξης ενός δημοκρατικού, κοινωνικά και οικονομικά δίκαιου και περιβαλλοντικά επαναγεννητικού συστήματος τροφίμων.

Οραματιζόμαστε μια πλατφόρμα που επιτρέπει σε πολλές τοπικές πρωτοβουλίες να συνδεθούν και να γίνουν πραγματικά ένα οικοσύστημα που υποστηρίζει την επαναγεννητική ανάπτυξη.

Το Shiro δημιουργεί ένα νέο σύστημα τροφίμων από κάτω προς τα πάνω και όχι από πάνω προς τα κάτω

Τοπικά πρώτα, αυτό είναι στο επίκεντρό μας! Στη συνέχεια, στην  περιοχή και στην πόλη. Μετά από αυτό, σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο, όπου είναι δυνατόν.

Πρόκειται για μια κλιμάκωση προς τα έξω, όχι κλιμάκωση προς τα πάνω! Είναι για μια περίοδο αναζωογόνησης των κοινοτήτων και δημιουργίας χιλιάδων θέσεων εργασίας σε χιλιάδες μικρούς συνεταιρισμούς και εταιρείες. Ας εξαλείψουμε τους μεσάζοντες για να επιτύχουμε προσιτό φαγητό για τους καταναλωτές και αυξημένη απόδοση για τους παραγωγούς. Το όραμα του Shiro είναι ο πλούτος της τοπική οικονομία, να ανακυκλώνεται αντί να εξάγεται, ο τοπικά δημιουργημένος πλούτος να παραμένει στον τόπο του!

Το Shiro γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών

Υπάρχει χάσμα στα τοπικά συστήματα τροφίμων, ένα χάσμα μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών, μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.

Οι παραγωγοί δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες τους

  • Η πώληση στο διαδίκτυο είναι περίπλοκη και δεν ταιριάζει πολύ στα προϊόντα διατροφής
  • Η λειτουργία ενός καταστήματος στο αγρόκτημα απαιτεί χρόνο, κοστίζει χρήματα, απαιτεί μάρκετινγκ κ.λπ.
  • Αλυσίδες παντοπωλείων μάλλον δεν συνεργάζονται με μικρούς παραγωγούς
  • Τοπικές αγορές προϊόντων, απευθείας πωλήσεις στα  εστιατόρια, κοινοτικά υποστηριζόμενη γεωργία (CSA), όλα έχουν πλεονεκτήματα αλλά και σημαντικά μειονεκτήματα.

Οι καταναλωτές θα ήθελαν να επιλέγουν περισσότερα τοπικά προϊόντα, αλλά συχνά καταλήγουν να επισκέπτονται την αλυσίδα παντοπωλείων λόγω χρονικών περιορισμών, ευκολίας κ.λπ.

Με το Shiro θέλουμε να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ των παραγωγών και των καταναλωτών, επιτρέποντας νέες διακινήσεις προϊόντων και υπηρεσιών εντός της αλυσίδας τροφίμων. Θέλουμε να μετακινηθούμε από την εξαγωγή του πλούτου προς τις συγκεντρωτικές οικονομίες  σε συν-δημιουργικές οικονομίες κοινής χρήσης του πλούτου. Χτισμένες στην εμπιστοσύνη, την κοινότητα και την αίσθηση του ανήκειν.

Το Shiro συνδέει την προσφορά και τη ζήτηση και ταιριάζει τις υπάρχουσες προσφορές με τις ανάγκες και τις επιθυμίες των καταναλωτών . Όταν ξεκλειδώνεται η αξία, ενεργοποιεί την δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων μέσω ενός ηθικότερου  κύκλου προσφοράς / ζήτησης και συν-δημιουργίας.

Ένας μηχανισμός πολυδιάστατης αντιστοίχισης είναι στον πυρήνα

Το Shiro χρησιμοποιεί το ValueFlows και το REA, τα οποία είναι μοντέλα για κατανεμημένα οικονομικά δίκτυα όπου οι πόροι διακινούνται από κόμβο σε κόμβο μέσω συμβάντων. Αντικείμενα όπως πόροι, συμβάντα,  μέσα, προτάσεις, προθέσεις, δραστηριότητες, δεσμεύσεις και διαδικασίες μπορούν να συνδυαστούν σε νέες συνθέσεις για να διευκολύνουν ένα πλήθος επιχειρηματικών σεναρίων.

Κόμβοι στο δίκτυό μας είναι οι καταναλωτές, οι παραγωγοί, οι κόμβοι τροφίμων διαφόρων ειδών, καθώς και όλοι όσοι εμπλέκονται στην εφοδιαστική αλυσίδα που επιτρέπει στο οικοσύστημα να ευδοκιμήσει.

Το Shiro θα υποστηρίξει νέα επιχειρηματικά μοντέλα καθώς και καθιερωμένα:

  • Άμεσες πωλήσεις (κατάστημα, ηλεκτρονικό κατάστημα)
  • Κοινοτικά υποστηριζόμενη γεωργία (συνδρομές)
  • Λέσχες αγοραστών (ομάδες παραγγελίας)
  • Προπαραγγελίες
  • Και άλλα.

Χτισμένο με το

Holochain

, την επόμενη γενιά πλατφόρμας εφαρμογής

Το Holochain είναι ένα πλαίσιο ανάπτυξης ανοιχτού κώδικα και ένα πρωτόκολλο δικτύωσης. Επιτρέπει πραγματικές εφαρμογές διακομιστών (servers)  να τρέχουν χωρίς την ανάγκη υψηλών επιπέδων ασφάλειας, αξιοπιστίας και απόδοσης. Το Holochain είναι αρθρωτό, ανθεκτικό και κρυπτογραφημένο όπως έχει σχεδιαστεί, χειρίζεται τις τιμές πώλησης και τις συναλλαγές με ασφάλεια όπως ένα blockchain αλλά χωρίς προβλήματα από την αύξηση της κλιμάκωσης.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο:

2020 Συνεταιρισμός Shiro