Νομικά κείμενα #2

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥΣ

Το πρώτο παγκόσμιο υπόδειγμα για τους συνεταιρισμούς και την προώθησή τους

KATEΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (ILO)

H ελληνική μετάφραση των «Κατευθυντήριων Γραμμών για την Συνεταιριστική Νομοθεσία» του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας

«ΣΧETIKA ME THN ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ»

Κείμενο Επιτροπής Βρυξέλλες 23-2-2004 COM(2004) 18 τελικό «Σχετικά με την προώθηση των συνεταιριστικών εταιριών στην Ευρώπη»

ΕΚΘΕΣΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (ΜΕΡΟΣ 1)

Εκθεση-Περιγραφή των συνεταιριστικών νομοθεσιών σε όλη την Ευρώπη (Μέρος Ι)

ΕΚΘΕΣΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (ΜΕΡΟΣ ΙΙ)

Εκθεση-Περιγραφή των συνεταιριστικών νομοθεσιών σε όλη την Ευρώπη (Μέρος ΙΙ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Σύνοψη)

Καταστατικό Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρείας (Σύνοψη)

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η κανονιστική διάταξη για τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρείας

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ CICOPA ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Σύσταση της CICOPA σχετικά με διατάξεις που πρέπει να διέπουν την νομοθεσία για τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων

Ανεπίσημη ελληνική μετάφραση της Σύστασης της CICOPA


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ CICOPA ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Διακήρυξη της CICOPA για τους συνεταιρισμούς εργαζομένων

Ανεπίσημη ελληνική μετάφραση της Διακήρυξης της CICOPA για τους συνεταιρισμούς εργαζομένων


ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ – Ενδεικτική νομοθεσία για την φορολόγηση των συνεταιρισμών στην Ευρώπη

Φορολογία – Ενδεικτική νομοθεσία για την φορολόγηση των συνεταιριστικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη