Νομικά κείμενα #3

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ

Πρόταση των Συνεταιρισμών Ευρώπης (Cooperatives Europe) για την φορολόγηση των συνεταιρισμών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο

Ανεπίσημη ελληνική μετάφραση της πρότασης


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ EROSKI (2006)

Το Καταστατικό του Συνεταιρισμού Εργαζομένων-Καταναλωτών EROSKI (10 Ιουνίου 2006)

Οι καταναλωτές έχουν δικαιώματα στην κοινή διοίκηση και εκπτώσεων και όχι χρηματικών επιστροφών. Δεν είναι ένας συμβατικός καταναλωτικός συνεταιρισμός, περιέχει πολλές ενδιαφέρουσες διατάξεις για την ίδρυση ενός συνεταιρισμού εργαζομένων.

Πολλές από τις διατάξεις του δεν ισχύουν στην ελληνική νομοθεσία. Σύντομα θα προστεθεί στην ελληνική μετάφρασή του, εισαγωγή για το πως εφαρμόζονται οι συνεταιριστικές αρχές σε αυτό, και προτάσεις για την επιλεκτική εισαγωγή διατάξεών του σε ένα ελληνικό καταστατικό, προσφέροντας μεγαλύτερη οικονομική συμμετοχή των καταναλωτών μελών.


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ EROSKI (ελληνική μετάφραση)

Το Καταστατικό του Συνεταιρισμού Εργαζομένων-Καταναλωτών EROSKI (ελληνική μετάφραση)

Οι καταναλωτές έχουν δικαιώματα στην κοινή διοίκηση και εκπτώσεων και όχι χρηματικών επιστροφών. Δεν είναι ένας συμβατικός καταναλωτικός συνεταιρισμός, περιέχει πολλές ενδιαφέρουσες διατάξεις για την ίδρυση ενός συνεταιρισμού εργαζομένων.


KΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (SAOS)

SAOS, Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Συνεταιρισμών Εργαζομένων

KΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (SAOS)

SAOS, Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Καταναλωτικών Συνεταιρισμών

KΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (SAOS)

SAOS, Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Αγροτικών Συνεταιρισμών

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΑΡΧΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (PECOL)

Αγγλική έκδοση του Προσχεδίου Αρχών Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Νομοθεσίας (PECOL) της Ομάδας Μελέτης για την Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Νομοθεσία (SGECOL). Το PECOL αποτελεί τις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συνεταιριστικού Κινήματος και για μια εθνική συνεταιριστική νομοθεσία η οποία να είναι σύμφωνη με τις Διεθνείς Συνεταιριστικές Αρχές

Ελληνική μετάφραση του Προσχεδίου Αρχών Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Νομοθεσίας (PECOL)


ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Αγγλική έκδοση Κατευθυντηρίων Γραμμών για τις Συνεταιριστικές Αρχές

Ελληνική έκδοση των Κατευθυντήριων Γραμμών για τις Συνεταιριστικές Αρχές

Το παρών κείμενο για την 3ης,5ης και 7ης Συνεταιριστική Αρχή αποτελεί ένα πολύτιμο βοήθημα ερμηνείας το οποίο μπορεί να αποτελέσει ένα συνοπτικό εγχειρίδιο για την κατανόηση των συνεταιριστικών αρχών ως μέρος της συνεταιριστικής εκπαίδευσης και να δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές για την ενσωμάτωση των συνεταιριστικών αρχών στην ελληνική συνεταιριστική νομοθεσία.


ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (ICA)

Πλήρες Προσχέδιο των Κατευθυντηρίων Γραμμών για τις Συνεταιριστικές Αρχές από την ICA (Απρίλιος 2015)