Εγχειρίδια συνεταιριστικής εκπαίδευσης #2

Εισαγωγή στην Κοινωνική και Συνεργατική Οικονομία: Παραδείγματα & καλές πρακτικές από όλο τον Κόσμο

Εγχειρίδιο Συνεργατικού Εργαστηρίου
Εισαγωγή στην Κοινωνική και Συνεργατική Οικονομία
Παραδείγματα & καλές πρακτικές από όλο τον Κόσμο
1ος κύκλος σημειώσεων ver.1 Μάιος 2013

Ιδρύοντας έναν συνεταιρισμό 1: Εισαγωγή

Εγχειρίδιο του CoopStarter (1)

Ιδρύοντας έναν συνεταιρισμό


Ιδρύοντας έναν συνεταιρισμό 2: Θεωρητικές Σημειώσεις

Εγχειρίδιο του CoopStarter (2)

Θεωρητικές Σημειώσεις


Ιδρύοντας έναν συνεταιρισμό 3: Ο Συνεταιρισμός ως Επιχείρηση

Εγχειρίδιο του CoopStarter (3)

Ο Συνεταιρισμός ως Επιχείρηση

Εγχειρίδιο του CoopStarter Ιδρύοντας έναν συνεταιρισμό (3)

Έννοιες Χρηματοοικονομικά – Management

Ιδρύοντας έναν συνεταιρισμό 4: Ο Συνεταιρισμός ως Ένωση Προσώπων

Εγχειρίδιο του CoopStarter Ιδρύοντας έναν συνεταιρισμό Εργαλειοθήκη(4α)

Σημεία εφαρμογής Διεθνών Συνεταιριστικών Αρχών για ένα καταστατικό σύμφωνα με αυτές


Εγχειρίδιο του CoopStarter Ιδρύοντας έναν συνεταιρισμό Εργαλειοθήκη(4β)

Καταστατικό συνεταιρισμού εργαζομένων – καταναλωτών EROSKI 

Εγχειρίδιο του CoopStarter Ιδρύοντας έναν συνεταιρισμό Εργαλειοθήκη(4γ)

Κανονισμός λειτουργίας Καταναλωτικού Συνεταιρισμού

Εγχειρίδιο του CoopStarter Ιδρύοντας έναν συνεταιρισμό Εργαλειοθήκη(4δ)

Κανονισμός λειτουργίας Αγροτικού Συνεταιρισμού