Ομιλία προώθησης του Συνεταιριστικού Μοντέλου

Ομιλία προώθησης του Συνεταιριστικού Μοντέλου

Ομιλία εκπροσώπων του Δικτύου Κ.Α.Π.Α. για την προώθηση του Συνεταιριστικού Μοντέλου, τις 7-2-2013 στο Δίκτυο Αλληλεγγύης Ιωαννίνων