17-18 Οκτωβρίου 2017. Πρώτη συνάντηση για την εκκίνηση του Coopstarter 2

17-18 Οκτωβρίου 2017. Πρώτη συνάντηση για την εκκίνηση του Coopstarter 2

17-18 Οκτωβρίου 2017 Βρυξέλλες

Πρώτη συνάντηση στην έδρα των Cooperatives Europe για την εκκίνηση του Coopstarter 2, μιας συνεργασίας Συνεταιριστικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Συνεταιριστικών Ομοσπονδιών και Οργανώσεων Νέων από όλη την Ευρώπη για την δημιουργία δομών υποστήριξης της συνεταιριστικής επιχειρηματικότητας για νέους.

Kooperation – for en bedre verden, Co-operative College, Δίκτυο Κ.Α.Π.Α., Legacoop Liguria, AEGEE, European Students’ Forum, Promo Jeunes, ESS’pace, YECN