Βιβλιογραφία – Εκδόσεις για τις Συνεταιριστικές Πλατφόρμες

Βιβλιογραφία – Εκδόσεις για τις Συνεταιριστικές Πλατφόρμες

 

International Cooperative Alliance (ICA) and Platform Co-ops

Στρατηγική-Επιλογές-Ανάλυση (Φεβρουάριος 2019)

Platform co-operatives – solving the capital conundrum

Simon Borkin Nesta and Co-operatives UK (Φεβρουάριος 2019)

PLATFORM CO-OPs We connect cooperatives with the digital economy (Συνοπτική παρουσίαση)

Platform Cooperativism Consortium

Disrupting together:  the challenges (and opportunities) for platform cooperatives

Duncan McCann and Edanur Yazici New Economics Foundation (Ιούνιος 2018)

Platform Cooperativism – Challenging the Corporate Sharing Economy

Trebor Scholz
Rosa Luxemburg Stiftung
New York Office
(Ιανουάριος 2016)

Hοw to Coop The Digital Economy

Treobor Scholz

Platform and Data Co-Operatives amidst European Pandemic Citizenship

Igor Calzada
Urban Transformations ESRC & Future of Cities Programmes, COMPAS, University of Oxford
Digital Economy Unit & Centre for Advanced Studies (CAS), DG Joint Research Centre (JRC)
(9 Οκτωβρίου 2020)

Platform Cooperatives in Light of PECOL (Principles of European Cooperative Law – Συνεταιριστικές Αρχές στο Ευρωπαϊκό Συνεταιριστικό Δίκαιο)

Morshed Mannan Universiteit Leiden (Σεπτέμβριος 2018 Athens)

Ours To Hack and To Own – The Rise of Platform Cooperativism

Trebor Scholz and Nathan Schneider (2016)

Το βιβλίο που έκανε την αρχή για τις Συνεταιριστικές Πλατφόρμες (Δεν υπάρχουν δικαιώματα ελεύθερης ανάρτησης. Προτείνεται η αναζήτηση του)

Uberworked and Underpaidreview – How Workers Are Disrupting the Digital Econ

Trebor Scholz

(Δεν υπάρχουν δικαιώματα ελεύθερης ανάρτησης. Προτείνεται η αναζήτηση του)