Στρατηγική της I.C.A. για τις Συνεταιριστικές Πλατφόρμες

Στρατηγική της I.C.A. για τις Συνεταιριστικές Πλατφόρμες

Παρουσίαση από το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. της Στρατηγικής της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας (I.C.A.) για τις συνεταιριστικές πλατφόρμες και σύντομη περιγραφή της πρότασης ίδρυσης συνεταιρισμού καταναλωτών μέσω πλατφόρμας σε ενδιαφερόμενους εκπρόσωπους από την Κοινωνία των Πολιτών, Ενώσεις και Ομοσπονδίες Συλλόγων – Σωματείων.