18-9-2020 Έναρξη λειτουργίας της Συνεταιριστικής Πλατφόρμας ΣυνΑγορά Καταναλωτών Γαία

18-9-2020 Έναρξη λειτουργίας της Συνεταιριστικής Πλατφόρμας ΣυνΑγορά Καταναλωτών Γαία

18-9-2020 Έναρξη λειτουργίας της Συνεταιριστικής Πλατφόρμας ΣυνΑγορά Καταναλωτών Γαία για την υποστήριξη και ίδρυση καταναλωτικών συνεταιρισμών από το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α.

Σκοπός: Η εξέλιξη της Συνεταιριστικής Πλατφόρμας σε Συνεταιρισμό Πολλαπλών Ενδιαφερόμενων Μελών με την διεύρυνση της συνεργασίας με συνεταιρισμούς παραγωγών, καταναλωτών, εργαζομένων και υποστηρικτών σε όλη την αλυσίδα της διατροφής και ειδών πρώτης ανάγκης.