18-9-2020 Ανάρτηση της Συνεταιριστικής Πλατφόρμας συνΑγορά καταναλωτών Γαία