Αμπελάκια Ιστορία Συνεταιριστικού κινήματος Μαρούδας

Αμπελάκια Ιστορία Συνεταιριστικού κινήματος Μαρούδας

Αμπελάκια Ιστορία Συνεταιριστικού κινήματος Μαρούδας

Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ) https://www.kanep-gsee.gr

1.Που οφείλεται η ιστορική φήμη της κοινότητας των Αμπελακίων;
2. Η φήμη αυτή αιτιολογείται από τα πραγματικά γεγονότα;
3. Ποιοι ήταν οι παράγοντες ανάπτυξης της κοινότητας των Αμπελακίων κα της κοινής συντροφιάς;
4. Ποια ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά της κοινής συντροφιάς;
5. Με ποιο τρόπο επιτυγχάνονταν ο συμβιβασμός των διαφορετικών συμφερόντων;
6. Ποια ήταν τα αίτια της παρακμής της συνεταιριστικής εμπειρίας των Αμπελακίων;
7. Υπάρχουν διδάγματα για σήμερα από τη συνεταιριστική εμπειρία των Αμπελακίων;