100 Χρόνια Κυπριακού Συνεταιριστικού Κινήματος

100 Χρόνια Κυπριακού Συνεταιριστικού Κινήματος

100 Χρόνια Κυπριακού Συνεταιριστικού Κινήματος

Μια παρουσίαση των 100 χρόνων του Συνεταιριστικού (Συνεργατικού) Κινήματος στην Κύπρο από την Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Κύπρου