Συνέντευξη της Προέδρου της ICA Dame Pauline Green στο ΡΙΚ Κύπρος