Διεθνές Συνεργατικό Συνέδριο με τίτλο «Coops for you, Bringing People Together»

Διεθνές Συνεργατικό Συνέδριο με τίτλο «Coops for you, Bringing People Together»