Το Δίκτυο ΚΑΠΑ στο Διήμερο Συνεργατικής Οικονομίας