Παρουσίαση για τους συνεταιρισμούς στο ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ

Παρουσίαση για τους συνεταιρισμούς στο ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ