30 Μαρτίου – 1 Απριλίου 2018 Ηράκλειο Το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. στο CommonsFest

30 Μαρτίου – 1 Απριλίου 2018 Ηράκλειο Το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. στο CommonsFest

30 Μαρτίου – 1 Απριλίου 2018 Το CommonsFest επέστρεψε στη γενέτειρα του το Ηρακλείου με μια εκδήλωση εμπνευσμένη από τις νέες συνεργασίες της χώρας μας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων από τη γεωργία μέχρι την τεχνολογία. Σε αυτό συμμετείχε και το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α.

Συγκεκριμένα, το επίκεντρο των συζητήσεων και ομιλιών στην εκδήλωση ήταν η ανάπτυξη κοινών δομών για τη δημιουργία και υποστήριξη υγιεινών και βιώσιμων συνεταιριστικών συνεργασιών.

Ταυτόχρονα, ο σκοπός της εκδήλωσης ήταν να διερευνήσει και να τονίσει τη δυνατότητα του συνεταιριστικού μοντέλου να γίνει μια μορφή επιχειρηματικής δράσης, το οποίο συνδυάζει την ένταξη στην αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς με τον δημοκρατικό έλεγχο από τους ίδιους τους εργαζομένους.

Το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. παρουσίασε τις δραστηριότητές του και τη συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Συνεργατικού Κινήματος και του Κινήματος Κοινού (Συνεργατική Οικονομία). Στη συνέχεια ενημέρωσε για την πρόοδο της νομοθεσίας για την κοινωνική αλληλεγγύη στην Ελλάδα, η οποία δεν ακολουθεί τα πρότυπα του Διεθνούς Συνεταιριστικού Κινήματος και άλλων φορέων της ΚΑΛΟ και δημιουργεί έτσι προβλήματα στην ανάπτυξη των συνεταιρισμών της.

Αναφέρθηκε επίσης στην σύμπραξη Coopstarter 2.0, η οποίη περιλαμβάνει τους συνεταιρισμούς Cooperatives Europe, Legacoop (Liguria Italy), Kooperationen (Δανία), Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. (Ελλάδα), Promo Jeunes ASBL (Βέλγιο), CJDES (Γαλλία) AEGEE Δίκτυο Νέων Ευρωπαϊκών Συνεταιρισμών).

Στόχος του Coopstarter 2.0 είναι η συνεταιριστική εκπαίδευση και συμβουλευτική για την υποστήριξη της δημιουργίας βιώσιμων και ανεξάρτητων συνεταιρισμών που θα ελέγχονται δημοκρατικά από τα μέλη τους, συμβάλλοντας στην πτώση της ανεργίας και τη δημιουργία σχέσεων συνεργασίας στη ζωή μας.

Το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. κάλεσε τους Συνεταιρισμούς να δημιουργήσουν μια Ένωση Δεύτερου Βαθμού που θα ενισχύει τη συνεργασία τους καθώς και την διεκδίκηση μιας καλύτερης συνεταιριστικής νομοθεσίας και ως συμμετέχοντες στο Coopstarter, να προωθήσουν το κλειδί της επιτυχίας των συνεταιρισμών, την συνεταιριστική εκπαίδευση.

Ευχαριστούμε τους διοργανωτές του Commons Fest για τη ζεστή φιλοξενία στην πανέμορφη Κρήτη και σύντομα θα επιθυμούσαμε οι συνεταιρισμοί των κοινών στη χώρα μας να βρεθούν μαζί με το Διεθνές Συνεταιριστικό Κίνημα.

Η παρουσίαση του Δικτύου Κ.Α.Π.Α. εδώ