Οι προτάσεις μας

Οι προτάσεις μας

Οι προτάσεις μας

ο Πρόταση του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης για την επιτυχή έκβαση του περάσματος της Γαλακτοβιομηχανίας Δωδώνης, μέσω μεταβατικής περιόδου, στην συνεταιριστική της μορφή.

Για να δημιουργούν οι συνεταιρισμοί ακηδεμόνευτους από το Κράτος Επώνυμους Συνεταιρισμούς και όχι Ανώνυμες Εταιρείες, σύμφωνα με τις Διεθνείς Συνεταιριστικές Αρχές Περισσότερα…

ο Η ηλεκτροκίνηση αυτοκινήτων για την:
– Εξοικονόμηση συμβατικών μορφών ενέργειας στον τομέα των μεταφορών με την ταυτόχρονη οικονομική ανακούφιση των πολιτών.
– Βελτίωση της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος.
– Εξασφάλιση και ενδυνάμωση των κατάλληλων συνθηκών προσέλκυσηςεπιχειρήσεων έντασης της γνώσης.
– Δημιουργίας νέων καινοτομικών θέσεων εργασίας.
– Έναρξη λειτουργίας συλλογικών μοντέλων συνεργασίας για την επίτευξη τοπικών στόχων για την αειοφορεία στην ανάπτυξη.
Περισσότερα…
ο Η δημιουργία καταναλωτικών συνεταιρισμών με κοινωφελείς προεκτάσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την εξασφάλιση χαμηλότερων τιμών τροφίμων,την αύξηση της αγοραστικής ισχύς, μεταφέροντας το πλεόνασμα που δημιουργείτε στην προσφορά κοινωνικών υπηρεσιών.

Σε ένα καταναλωτικό συνεταιρισμό τα μέλη του είναι οι πελάτες αλλά και οι ιδιοκτήτες του. Αγοράζοντας μαζικά ρίχνουν τις τιμές και επιστρέφοντας σε αυτούς τα κέρδη, το αποτέλεσμα είναι να αγοράζουν τα προϊόντα στο κόστος τους επιβαρυμένα μόνο με τα λειτουργικά έξοδα. Δίνεται επίσης μέριμνα για την δημιουργία ενός κοινού ταμείου για τις κοινές ανάγκες του συνεταιρισμού και των μελών του. Περισσότερα…


Συγκριτικοί πίνακες χαρακτηριστικών τιμών από καταναλωτικούς συνεταιρισμούς στην Ιταλία. Tελικό όφελος 30% φθηνότερα

Ελληνική Αγορά. Διακύμανση τιμών πώλησης 50 ειδών Super Market με δειγματοληψία σε 300 καταστήματα. Διαφορές τιμής πώλησης του ίδιου προϊόντος μέχρι και πάνω από 200%