24-2-2020 Απαντήσεις της κα. Άννας Μητροπούλου εκπροσώπου του Ι.Σ.Ε.Μ. στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής

24-2-2020 Απαντήσεις της κα. Άννας Μητροπούλου εκπροσώπου του Ι.Σ.Ε.Μ. στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής

24-2-2020 Απαντήσεις της Νομικού κα. Άννας Μητροπούλου εκπροσώπου του Ινστιτούτου Συνεταιριστικών Ερευνών και Μελετών (Ι.Σ.Ε.Μ.) στην αρμόδια Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου στην Βουλή των Ελλήνων για το προτεινόμενο νομοσχέδιο για τος αγροτικούς συνεταιρισμούς