24-2-2020 Ομιλία της Νομικού κα. Άννας Μητροπούλου εκπροσώπου του Ι.Σ.Ε.Μ. στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων

24-2-2020 Ομιλία της Νομικού κα. Άννας Μητροπούλου εκπροσώπου του Ι.Σ.Ε.Μ. στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων

24-2-2020 Ομιλία της Νομικού κα. Άννας Μητροπούλου εκπροσώπου του Ινστιτούτου Συνεταιριστικών Ερευνών και Μελετών (Ι.Σ.Ε.Μ.) στην αρμόδια Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου στην Βουλή των Ελλήνων για το προτεινόμενο νομοσχέδιο για τος αγροτικούς συνεταιρισμούς