24-2-2020 Απαντήσεις της Δρ. Ιφιγένειας Δουβίτσας στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων

24-2-2020 Απαντήσεις της Δρ. Ιφιγένειας Δουβίτσας στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων

24-2-2020 Απαντήσεις της Δρ. Ιφιγένειας Δουβίτσας εκπροσώπου του Forum Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην αρμόδια Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου στην Βουλή των Ελλήνων για το προτεινόμενο νομοσχέδιο για τος αγροτικούς συνεταιρισμούς