ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
Μια πρόταση νόμου προς το Υπουργείο Οικονομικών του 2011 για την ενιαία συνεταιριστική νομοθεσία που χάθηκε στον χρόνο…“ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ”Βασίζεται στην Βάσκικη συνεταιριστική νομοθεσία στην οποία όλες οι εκδόσεις της ICA αναφέρονται στο συνεταιριστικό διοικητικό και οικονομικό μοντέλο της ως αναπτυξιακή πρόταση για το μέλλον των συνεταιρισμών