Στατιστική για συνεταιρισμούς Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (I.L.O.) 1 min (Ελληνικοί υπότιτλοι)